Photo

MTK Alerta Institutu Autónomu Lalori Dividas Ba 2024
S.E Ministro Transportes Komunikasaun Visita Data Center DNIC
Network Operation Center Halo Servisu Konfigurasaun Ba Lina Internet Iha Municipio Lautem
Servisu DNIC Junta Fibre Optika Iha Timor Plaza Nia Oin
Aprezentasaun Portal Ba Adm Munisipio Manufahi
Ekipa Tekniku fo apoio Koneksaun Redi NCP ba MPO

Númeru Kontaktu Teknisian

Departementu  NOC            :+670 73370077

Departementu Helpdesk       :+670 73370053

Departementu  Data Center  :+670 73370050

Departementu  Admin           :+670 73370082

Departementu  Cabling          : +670 73370052

designed by DNIT Copyright 2019